Kees van Iwaarden
Directeur van LOEK! ®

Wat is een blockchain?

Blockchain is in feite een peer-to-peer oplossing om afspraken (bijvoorbeeld transacties) vast te leggen op een gedistribueerd register ofwel grootboek.

Deze technologie zorgt ervoor dat de afspraak decentraal wordt vastgelegd, waarbij deze veilig (encrypted), transparant en niet achteraf muteerbaar is. En uiteraard wel altijd inzichtelijk is voor gebruikers.

Het systeem wordt niet beheerd door een centrale partij, maar op basis van gezamenlijke overeenstemming (consensus) worden afspraken via een gekozen versleutelingssysteem (cryptografie) op de blockchain in blokken onweerlegbaar vastgelegd. Deze blokken worden door middel van een hash aan elkaar gekoppeld.

Hashing maakt van alle data een unieke code die niet teruggerekend kan worden naar de oorspronkelijke code. Hierdoor kan je dus een origineel document verzegelen met een hash en dan encrypten. Verandert er iets in het document, dan krijgt het document een andere hash-code.

Het systeem bestaat uit meerdere nodes (computers), die allemaal een kopie hebben van de gehele geschiedenis van de blockchain (alle data cq. transacties). Een gebruiker, dat ook een machine kan zijn (Internet of Things), kan transacties op het systeem zetten.

De gebruiker heeft een unieke private key nodig om data te kunnen inzien of te verrijken met nieuwe transacties. En via een public key kan hij informatie delen op de blockchain.

Blockchain en smart contracts

Ook kunnen er slimme overeenkomsten (smart contracts) geprogrammeerd worden, die zonder tussenkomst van derde partijen zelfstandig actief kunnen zijn op de blockchain.

Hierover is dus vooraf al overeenstemming bereikt door partijen. En houdt één van de partijen zich niet aan de gemaakte afspraken, dan zal het systeem de if-then-else regels toepassen. Dus geen menselijke inbreng en kans op fouten of manipulatie.

Smart contracts kunnen met behulp van interfaces verbonden worden aan allerlei bestaande softwaresystemen, zoals administratieve- en gebouwbeheersystemen, slimme energiemeters, maar ook aan smartphones en sensoren.  

Blockchain in combinatie met smart contracts zorgen voor een totaal andere benadering van bestaande processen, waarbij efficiency, transparantie, veiligheid en slim gebruik van realtime data centraal staan. Hieronder een paar goede voorbeelden van deze combinatie in de praktijk.

Verhuren van vastgoed

Met behulp van de blockchain en smart contracts kunnen huur- en servicecontracten worden gesloten en onweerlegbaar en veilig worden opgeslagen op een blockchain.

Realtime kunnen de huur- en servicekosten worden gefactureerd en betalingsinstructies op de bankrekening van huurders worden geïnitieerd. Dit geeft mogelijkheden om bijvoorbeeld per uur, per dag of per maand ruimtes te verhuren, services te leveren en de huurder realtime inzicht te geven in de kosten.

Tevens geeft dit mogelijkheden om partijen die het vastgoed financieren realtime inzicht te geven in de vastgoedexploitatie.

Onderhouden van vastgoed

Op basis van informatie vanuit gebouwbeheersystemen, sensoren en smartphones kunnen opdrachten voor onderhoud, keuringen en inspecties volledig geautomatiseerd verstuurd worden naar aangesloten servicepartijen.

Opdrachtverstrekkingen, communicatie, monitoring en betalingen kunnen plaatsvinden op basis van regels en voorwaarden, vastgelegd in het smart contract op de blockchain.

Dit biedt mogelijkheden om realtime in control te blijven met betrekking tot de technische performance van een gebouw, de beheerskosten te verlagen en de huurderstevredenheid te verhogen.

Verkopen van vastgoed

Eigendomscertificaten die recht geven op het economisch voordeel dat voortvloeit uit de exploitatie van een vastgoedobject kunnen uniek geïdentificeerd en onweerlegbaar worden vastgelegd op een blockchain.

Deze eigendomscertificaten kunnen zonder tussenkomst van derden partijen verhandeld worden via online markplaatsen. Dit biedt vastgoedbeleggers de mogelijkheid om snel en efficiënt vastgoedobjecten of delen daarvan te verhandelen en sneller in te spelen op bewegingen in de vastgoedmarkt ten einde het beleggingsrendement te optimaliseren.

Momenteel wordt er onderzoek gedaan naar de juridische randvoorwaarden om het verhandelen van eigendomscertificaten via een blockchain mogelijk te maken.

LOEK! ® is koploper op het gebied van blockchainontwikkeling in de vastgoedbranche. Dit bedrijf, gevestigd in  Den Haag, heeft reeds een werkende blockchain gekoppeld aan een online gebouwendossier, waardoor alle informatie over gebouwen, zoals bijvoorbeeld huurcontracten, taxatierapporten, maar ook sensordata onweerlegbaar kan worden opgeslagen. Data daaruit kan gebruikt worden in smart contracts, om vastgoedprocessen, zonder tussenkomst van de middle-man, uiterst efficiënt uit te voeren.
Meer info: www.loekonline.nl