Rutger Schuur

Voorzitter Dutch Green Building Council

Dutch Green Building Council is de grootste en meest brede netwerkorganisatie in Nederland op het gebied van duurzaam bouwen. De organisatie heeft een achterban van zo’n vierhonderd participanten uit de bouw- en vastgoedsector.

Van installateurs tot aannemers en van leveranciers tot vastgoedbeleggers. De directie van DGBC wordt gevoerd door Annemarie van Doorn en op 1 december 2017 is Rutger Schuur benoemd als nieuwe voorzitter van het bestuur. Schuur vervult daarnaast de functie van Directeur Commercial Banking Clients bij ABN AMRO, waarbij hij verantwoordelijk is voor vier sectoren: healthcare, overheid & onderwijs, bouw en vastgoed.

Klimaatprobleem

Toen Schuur verantwoordelijk werd gemaakt voor commercieel vastgoed bij ABN AMRO, is hij zich gaan verdiepen in de ontwikkeling van de markt. “Ik zag een trend ontstaan in duurzaamheid en vastgoed. Hierdoor besefte ik hoe groot de impact van het klimaatprobleem is. De ontdekking dat de gebouwde omgeving verantwoordelijk is voor veertig procent van alle CO2-uitstoot is echt een eyeopener geweest.

De bouw- en vastgoedsector kan deze uitstoot beperken door middel van verduurzaming. Dit voelt, vanuit de rol die ik heb, als een grote verantwoordelijkheid. Het begon allemaal vanuit een business case, maar ik ben gepassioneerd geraakt door de impact die we kunnen maken als bouw- en vastgoedsector.”

Samenwerken

Schuur ziet dat steeds meer partijen actief worden op het gebied van verduurzaming van het vastgoed. “Netwerken, kennisdeling, inspiratie opdoen; partijen helpen elkaar. Ze willen samen die verduurzamingsslag maken. Met Dutch Green Building Council proberen wij alle belemmeringen weg te nemen en hen te ondersteunen waar mogelijk.

De bouw- en vastgoedsector kan deze uitstoot beperken door middel van verduurzaming

Wij delen heel actief kennis tussen partijen en vervullen hiermee een netwerkrol tussen verschillende schakels in de keten. Zeker in de ontwikkeling van de techniek is het belangrijk om van elkaar te kunnen leren. We proberen partijen te inspireren hiermee aan de slag te gaan.”

Het juiste moment

Volgens Schuur ligt er een grote klus voor Nederland wat betreft het verduurzamen van de bestaande bouw. “Ruwweg de helft van de gebouwen in Nederland heeft nog geen groen label. Mede dankzij het Energieakkoord en het Klimaatakkoord van Parijs is het belangrijk dat er een versnelling komt in die verduurzaming.” Ook ziet hij andere ontwikkelingen die vragen om een snellere verduurzaming.

“De maatschappelijke en politieke aandacht groeit. Gebruikers vinden het steeds belangrijker dat ze in een duurzaam gebouw zitten. Daarnaast gaat duurzaamheid ook bij financierders en taxateurs een steeds grotere rol spelen. En uiteraard neemt de overheid steeds meer maatregelen.

Er is dus veel vraag naar en uiteindelijk zijn alle spelers in de keten verantwoordelijk voor de verduurzaming. Als er ooit een moment was om de verduurzamingsslag van gebouwen samen in volle vaart te laten gaan, is dat nu.”

BREEAM-NL

DGBC heeft een krachtig middel in handen om de duurzaamheid van de gebouwde omgeving te beoordelen. De organisatie is namelijk ontwikkelaar en beheerder van het BREEAM-NL duurzaamheidskeurmerk. De van oorsprong Engelse certificering is ontwikkeld om een eenduidige taal te kunnen spreken over duurzaamheid in de gebouwde omgeving.

Dutch Green Building Council maakte de certificering geschikt voor de Nederlandse wet- en regelgeving. Inmiddels is het in de bouw- en vastgoedsector hét duurzaamheidskeurmerk geworden. DGBC organiseert daarom ook BREEAM-NL trainingen. “Tijdens deze training worden mensen opgeleid om duurzaamheidsaspecten mee te nemen in hun werk. Onlangs heeft bijvoorbeeld één van de grootste taxatiebureaus in Nederland meer dan honderd taxateurs zo’n opleiding gegeven.

Deltaplan Duurzame Renovatie

Waar Dutch Green Building Council ook druk mee bezig is: het Deltaplan Duurzame Renovatie. “Met dit plan willen wij een beweging op gang zetten om de duurzame renovatie van het vastgoed in Nederland nog meer te versnellen. Wij hebben dat bewust een deltaplan genoemd.

Inmiddels is het in de bouw- en vastgoedsector hét duurzaamheidskeurmerk geworden

Hiermee willen we aangeven hoe groot de uitdaging is die er voor ons ligt.” Het plan is nog in ontwikkeling. Voor alle categorieën, waaronder scholen, kantoren en winkels, zijn er werkgroepen waarbij meer dan honderd partijen aangesloten zijn. “Zij denken mee over hoe we in die specifieke categorie de verduurzamingsslag kunnen opvoeren. Ik hoop dat we de komende tijd met hele concrete voorstellen gaan komen.”

ABN AMRO

Vanuit ABN AMRO is duurzaamheid al jaren een hoofdthema. De bank is dan ook één van de founding partners van Dutch Green Building Council en werkt actief mee aan de vastgoedtransformatie; zowel het transformeren van leegstaand vastgoed naar toekomstbestendig vastgoed, als de verduurzamingsslag. Een duidelijk voorbeeld is de transformatie van De Bovenlanden.

“Het oude KPMG kantoor in Amstelveen was hét symbool voor leegstaand vastgoed. Wij hebben vanuit de ABN onze klanten geholpen dit vastgoed te transformeren van een leegstaand kantoorgebouw naar woningen. En met die verbouwing heeft onze klant er direct voor gezorgd dat het pand een A-label draagt.”

Toekomst

Schuur is positief over de beweging die hij de afgelopen jaren ervaren heeft, maar ziet ook de grote stappen die nog genomen moeten worden. “Duurzaamheid in vastgoed is maatschappelijk geaccepteerd, staat op de politieke agenda en is door het bedrijfsleven omarmd. Dat zijn al grote stappen.

Maar waar ik de grote uitdaging zie, is om de transitie daadwerkelijk te realiseren. Dit betekent voor Nederland dat wij een paar miljoen woningen en de helft van de kantoorgebouwen moeten verduurzamen. Het is belangrijk dat alle partijen die iets kunnen bijdragen dit ook doen. En dat is waar wij met DGBC het voortouw in willen nemen.”