Lara Muller
CEO en co-founder Blue Building Institute

We brengen 90 procent van onze tijd door in gebouwen. We werken, wonen, winkelen en recreëren er. Gebouwen hebben een grote invloed op hoe wij ons voelen. In die bebouwde omgeving is dus veel winst te behalen als het gaat om het optimaliseren van de productiviteit en het welzijn van mensen.

Om chronische ziektes en de gevolgen van stress, burn-out en depressie het hoofd te bieden moeten de vastgoedsector, de gezondheidszorg en de technologie veel meer samen werken en de mens centraal stellen. Met die gedachte richtte directeur Lara Muller samen met Alexandra Boot en Francesco Franchimon het kennisinstituut Blue Building Institute op.

BBI is een non-profit platform op het raakvlak van welzijn, gezondheid, technologie en de bebouwde omgeving. Inmiddels zijn partijen als Albert Heijn, CBRE, woningbelegger Vesteda en ontwikkelaars AM Red en G&S Vastgoed partner van BBI.

Koppeling technologie en menselijk gedrag

“De bebouwde omgeving vormt ons leven en leefpatroon,” vertelt Muller. “Deze omgeving speelt een cruciale rol bij ons welzijn en gezondheid. De enige manier om hier op grote schaal invloed op uit te oefenen zijn smart buildings, die de mens centraal stellen.

Het gaat niet alleen om hoe een gebouw presteert, maar ook om hoe de mensen in dat gebouw presteren. Hoe zit het bijvoorbeeld met de stressniveaus van mensen. Een smart building anno 2017 faciliteert mensen om een productief en vitaal leven te leiden. Dat kan alleen door technologie te koppelen aan menselijk gedrag.”

Muller geeft een voorbeeld van hoe dat in de nabije toekomst zou kunnen werken: “Je kunt je agenda koppelen aan je elektronisch patiëntendossier. Een wearable zoals een horloge meet je hartslag en stressniveau. Als blijkt dat die te hoog is en je ook nog eens geen rustmoment heb ingebouwd, wordt je agenda aangepast.

Verder wordt er een signaal doorgegeven naar je ijskast om te kijken of je de juiste voedingsmiddelen in huis hebt om de gevolgen van te veel stress met de juiste voeding te herstellen. Als dit niet het geval is, dan krijgt de online boodschappendienst een bericht om alsnog een gezonde maaltijd in huis te halen.

Het lijkt een beetje op Big Brother, maar de geschetste situatie is zeker geen verre toekomstmuziek. Het gebouw speelt daarbij een cruciale rol als platform, met de juiste sensoren die ervoor zorgen dat het gebouw zich automatisch aan jouw behoeftes en gedrag aanpast qua luchtkwaliteit, licht en comfort enerzijds en anderzijds beweging, gezonde voeding en mentale balans stimuleert.

Alleen technologie en welzijn koppelen zonder daar de gebouwde omgeving bij te betrekken is te eenzijdig. Wel moet er op politiek niveau discussie worden gevoerd over de privacy issues die deze ontwikkeling met zich mee brengt.”

Jouw welzijn en vitaliteit

Tien jaar geleden was er alleen nog maar aandacht voor het energiezuiniger maken van gebouwen. Volgens Muller is het niet zo gek dat er nu steeds meer aandacht is voor de mens bij het bouwen van smart buildings.

Na de ontwikkeling van Internet of Things is er namelijk een nieuwe trend, de Internet of You. Alles draait hierbij om jou als individu. Jouw welzijn en vitaliteit. Dat zie je bijvoorbeeld terug in de hartslagmeter app van Apple.

“Aandacht voor het welzijn van mensen is het enige waar je je als bedrijf mee gaat onderscheiden. Bedrijven als Airbnb en Uber snappen dat al heel goed.

Met komst van de certificering WELL Building Standard kun je heel makkelijk meten hoe het is gesteld met de omgeving waarin mensen verblijven op het gebied van gezondheid en welzijn en wat je concreet kunt doen om het te verbeteren.

Bij dit meetinstrument komen zeven dimensies naar voren die ervoor zorgen dat je de dag gezond doorkomt: lucht, licht, comfort, voeding, beschikbaarheid van water, beweging en mindfulness.

Over een paar jaar al zullen bedrijven die de koppeling tussen happy mensen en een slim gebouw weten te maken en daar intelligente data uit weten te distilleren, het succesvolste zijn.”