Remco Spiering
Programmamanager Stichting Resultaatgericht Samenwerken

Wat is resultaatgericht samenwerken?

Resultaatgericht samenwerken is een andere vorm van aanbesteden van bijvoorbeeld een renovatie- of verduurzamingsproject. Voorheen koos de opdrachtgever bij een aanbesteding de goedkoopste aannemer om te gaan doen wat de opdrachtgever had bedacht.

Maar vaak ontstaan problemen met meer- en minderwerk of tijdens de aansluitende exploitatie van het vastgoed, wat nogal eens leidt tot irritatie en verharding naar elkaar toe. Met resultaatgericht samenwerken trekken opdrachtgever en opdrachtnemer vanaf het begin samen op. De opdrachtgever is nu meer regisseur en laat aan de uitvoerende partij over wat de beste en handigste manier is om het project te realiseren en exploiteren.

Wat is de relatie met duurzaamheid?

Voorheen werd wat betreft duurzaamheid vooral naar de korte termijn gekeken. Men ging voor de snelle winst. Tegenwoordig zit duurzaamheid verweven in alles wat we doen. Partijen die resultaatgericht samenwerken, doen dat vaak voor langere tijd. Alleen dat is al duurzaam. Daarnaast worden ook afspraken gemaakt over de exploitatie van het vastgoed.

Renovatie en verduurzaming kunnen gefaseerd worden uitgevoerd, zodat een complex uiteindelijk voldoet aan energienormen. De duurzaamheidsprestatie van woningen groeit tijdens de exploitatieperiode. Bovendien wordt meer gelet op leefbaarheid en de toekomstwaarde van woningen, ook voor bewoners. Die hebben vaak andere wensen en eisen dan een eigenaar.

Worden bewoners betrokken in dit proces?

Ja, het is al heel gewoon om bewoners te vragen naar wat zij willen. Vroeger dachten vastgoedeigenaren dat bewoners dan allerlei dure vernieuwingen gingen vragen. Maar dat is niet zo. De wensen van bewoners zijn niet buitensporig.

Luisteren naar bewoners voegt waarde toe en is dus ook duurzaam.

Zij hebben bijvoorbeeld liever een videofoon dan een luxe balkon. Luisteren naar bewoners verhoogt de klanttevredenheid, voegt waarde toe aan een wooncomplex en is dus ook duurzaam. Bewoners worden pro-actief en dat verbetert de hele woonomgeving.

Welke thema’s spelen bij het ontwikkelen van een gezonde duurzame wijk?

Momenteel is collectiviteit erg actueel. Bijvoorbeeld een gezamenlijke verwarmingsvoorziening, collectieve duurzame stroom met zonnepanelen, of collectieve afvalinzameling met een centrale container. Dat is efficiënter, duurzamer en naar de toekomst toe schaalbaar.

Een ander thema is toekomstbestendigheid. Je kunt heel eenvoudig alvast voorzieningen treffen, bijvoorbeeld een aansluitpunt voor een alarmeringssysteem, waarmee mensen langer in hun woning kunnen wonen.

Maar de opdrachtgever hoeft niet alles in één keer te doen. Er is flexibiliteit om woningverbeteringen gefaseerd uit te voeren. De energiedoelen voor bijvoorbeeld 2050 zijn wel een einddoel, maar die hoeven niet al in 2020 te zijn gerealiseerd.

Werkt resultaatgericht samenwerken?

Jazeker! De onderhoudskosten zijn lager, de kwaliteit hoger en bewoners tevredener. Dat is inmiddels bewezen in talloze projecten in de zorg, bij de gemeentelijke overheid, VVE’s en bij corporaties. Dit soort cases is verzameld in RGS-magazines, te lezen via www.rgsnl.nl. Bij RGS is de relatie tussen opdrachtgever en -nemer warmer en menselijker.

De partijen willen samen tot een goed resultaat komen. Ik stimuleer dat er hechte teams ontstaan die elkaar goed kennen en begrijpen. Er zijn trainingen en cursussen, en op speciale bijeenkomsten kunnen partijen ervaringen en kennis met elkaar delen. Dat is duurzaam, effectief en ook nog eens goedkoper.