“Het is een breed begrip”, klinkt het als Slager spreekt over duurzaamheid. ‘De invulling begint met het ontwikkelen van beleid: je vraagt je af wat je wilt, en kijkt wat er mogelijk is met de panden die je hebt. Onze visie gaat verder dan het isoleren van woningen. Afvalscheiding en het nauwkeurig kiezen van de materialen waar je mee werkt is net zo belangrijk. Welke isolatiematerialen zijn het beste voor het milieu? Bij de aanpassing van ons eigen kantoor hebben we gekozen voor vlas in plaats van de met olie bewerkte tempexen en gaan we over van gas op volledig elektrisch.’

Als bedrijf heeft Accolade de ‘The Natural Step’ methode omarmd. Op basis van een viertal duurzaamheidsprincipes jaagt het bedrijf haar ambities na. Slager: “Kort samengevat betekent het dat je niet meer stoffen uit de aarde haalt en in het milieu brengt dan de natuur kan verwerken. Hetzelfde geldt voor chemische stoffen. In hoofdlijnen doen we geen dingen waardoor we mensen beperken in het vervullen van hun basisbehoeften. Voor 2040 hebben we ons ten doel gesteld dat onze woningen energie moeten opleveren, in plaats van dat ze alleen energie verbruiken. Wil je zoiets halen dan moet je het niet alleen benoemen, maar door alle gelederen van de organisatie omarmen.

Het is mooi om te zien hoe het enthousiasme voor duurzaamheid in de gehele organisatie leeft. Naast duurzaamheid is de betaalbaarheid ook belangrijk. Wij koersen heel erg op de totale woonlasten van de bewoners. Dus niet alleen op de huur, maar wat betekent het voor onze huurders als het gaat om energielasten.”

Lagere energierekening dankzij innovatief renovatieconcept

Er wordt veel geëxperimenteerd met nieuwe concepten. Een jaar geleden is er in Heerenveen een pilot gedraaid waarmee zestien woningen energieneutraal zijn gemaakt. Slager: “Dit concept is tot stand gekomen dankzij een samenwerking van een aantal leveranciers. De woningen zijn aan de buitenkant volledig ingepakt en hebben een nieuwe voorgevel gekregen. Daarnaast zijn zonnepanelen en de bijbehorende installaties geplaatst. Alles in vijf dagen.”

De bewoners zagen hun huur licht stijgen, maar mede dankzij een geïntegreerde dakoplossing en warmteterugwinning gingen de bewoners er per maand zo’n vijftig euro op vooruit. Naast een moderne uitstraling en meer wooncomfort hebben de woningen een A++ label gekregen. “We zijn nu een jaar verder en de bewoners zijn enorm tevreden”, vertelt Slagter. “De energielasten zijn flink afgenomen en dat is precies waarvoor we het gedaan hebben.”

‘Je moet voorsorteren’

“Als we ons doel voor 2040 willen halen moeten we ook nu al kijken naar onze nieuwbouw projecten. Je moet voorsorteren en alles wat je nu bouwt eigenlijk al energieneutraal opleveren. De technologie verandert snel en je moet bijblijven met het toepassen van de meest moderne en innovatieve oplossingen. Een keuze die je nu maakt is niet per definitie ook de beste over dertig jaar.

Dus je moet het ook kunnen aanpassen, bijvoorbeeld door er nu voor te zorgen dat bepaalde zaken straks ook weer makkelijk gedemonteerd kunnen worden. Voor ieder type woning proberen we de juiste oplossing te vinden. Binnenkort starten we met een project vanuit STEP, de stimuleringsregelging energieprestatie, en pakken we 770 woningen aan. Ook zijn we bezig met een project waarbij we 650 woningen van zonnepanelen voorzien.’