De MKB Energy Check-Up is een nieuw onafhankelijk instrument waarmee de mkb’er eenvoudig kan besparen op de energierekening. Na de beantwoording van een aantal simpele vragen – ondersteund met video’s – is direct te zien hoeveel energie er bespaard kan worden. “Het gaat dan om kantoor-, winkel- en horecapanden van ondernemers in het midden- en kleinbedrijf”, vertelt Cornelissen over het door de Europese Unie gesubsidieerde project. “Met benchmarkgegevens is direct te zien of de energierekening hoog is in vergelijking met andere bedrijven in de sector. We laten niet alleen zien hoeveel geld er bespaard kan worden, maar ook wat het kost en wat de vervolgstappen zijn. De scan houdt ook rekening met wetgeving. Zo is het wettelijk bepaald dat er maatregelen zijn die binnen vijf jaar terugverdiend moeten worden. Dit soort belangrijke details komen terug in het advies.”

Verbindingsplatform

Met het advies kunnen ondernemers online direct op zoek naar een installateur of adviseur voor een offerte of aanvullend advies. “We willen ondernemers ontzorgen en deelnemende installateurs een mooie kans bieden. Zo zijn we een verbindingsplatform waar we mkb’ers en installateurs samenbrengen. Er zijn enthousiaste ondernemers die er helemaal voor gaan en alle maatregelen nemen die ze kunnen nemen”, ziet Cornelissen. “Deze kleine doelgroep heeft de scan niet echt nodig. De scan is echt op de grote massa gericht. Veel bedrijven willen wel, maar hebben geen tijd om uit te zoeken wat er moet gebeuren. Het hoofddoel van dit project is dat de volgende stap sneller gemaakt wordt, want je ziet vaak dat het na het advies stil blijft liggen.”

Financiering

De laatste stap, die van financiering, is volgens Cornelissen nog vaak een heet hangijzer. “Het gaat er dan niet om of er wel geïnvesteerd kan worden, maar eerder of de ondernemers het wel willen. Als ondernemer is het niet gek dat je liever investeert in je corebusiness dan in een energiezuinige keuken. Op dit moment geven we in het advies relevante subsidieregelingen en mogelijke financieringsinstrumenten, maar voor de toekomst kijken we naar de mogelijkheden om ook zorg te dragen voor de financiering. Het kan voorkomen dat de energiebesparing vastloopt op de verhouding tussen huurder en verhuurder. De huurder kan niet altijd alle maatregelen nemen en de verhuurder denkt vaak dat het hem niets oplevert. Als iemand anders de financiering verzorgt en je afspraken maakt over hoe de voordelen worden verdeeld, dan kom je hier veel sneller uit.”