Grote stappen worden maar zelden in één keer gezet en zeker niet zonder aanloop. De energietransitie is zo’n grote stap. In onze ruim zeven miljoen Nederlandse huizen, daar raakt de energietransitie ons allemaal. Tenminste, daar zouden we geraakt moeten zijn. Ook staan er nog een miljoen ‘andere’ gebouwen, zoals kantoren, scholen, ziekenhuizen en overheidsgebouwen. Die miljoen moeten energiezuiniger gemaakt worden.

Belangrijke kansen

Daar doen we als bouwsector ons best voor, samen met veel andere partijen. Juist rondom de gebouwde omgeving zijn er de laatste jaren veel interessante dwarsverbanden, innovaties en nieuwe samenwerkingsvormen ontstaan. Die bieden belangrijke kansen, die beginnen bij nieuwe connecties en nieuwe percepties. De bouwsector staat bijvoorbeeld nog te boek als conservatief. Maar desondanks zijn we heel serieus bezig met duurzame energieopwekking, maar vooral met energiebesparing. Want wat je niet nodig hebt, hoef je ook niet op te wekken, nietwaar?

We werken hard aan nieuwe en betere duurzame renovatie concepten en energie neutrale nieuwbouwconcepten.

We werken hard aan nieuwe en steeds betere duurzame renovatieconcepten en energie neutrale nieuwbouwconcepten. U kent de termen misschien wel: Nul-op-de-meter, Bijna-Energie-Neutrale-Gebouwen, Zeer-Energiezuinige Nieuwbouw, afgekort tot NOM, BENG en ZEN. Het zijn concepten waar we als sector flink in investeren.

Maar het moet wel lonen om te investeren, dat geldt voor zowel de bouwsector als voor de klant. En daar kom ik op het cruciale punt: we hopen als bouwsector dat de vraag vanuit gebouweigenaren snel echt op gang komt. Zij maken immers de investeringsbeslissing. Dat is ook de reden dat we als bouwsector werken aan het (nog beter) ontzorgen van klanten. Want het begint bij de welwillende, liefst enthousiaste gebouweigenaar.

In de bestaande bouw wordt daarom op dit moment gewerkt aan een lijst met duurzame aanbieders. Binnen een paar maanden moet deze beschikbaar komen. Bedrijven op deze lijst moeten zelf, of via samenwerking, voldoen aan de volgende zaken: zij kunnen gebouwen renoveren naar energieneutraal, zij geven een energieprestatiegarantie én ze geven goede voorlichting over financieringsmogelijkheden.

Scheiden van afval

Het is belangrijk om te beseffen dat er nog een grote, eerste stap gemaakt moet worden in de bewustwording. Veel mensen moeten nog beginnen met de aanloop voor zo’n grote stap.

Veel particuliere woningbezitters ervaren de noodzaak van verduurzaming nog niet. De meeste mensen denken bij duurzaamheid eigenlijk alleen aan het scheiden van afval. Een stevige meerderheid -  59% - weet het energielabel van de eigen woning niet. In de huursector is de uitkomst niet veel beter.

Verduurzaming zou een heel serieuze plek moeten krijgen. Maar hoe krijg je dat voor elkaar? Voor de gebouweigenaren die wel plannen hebben om te verduurzamen, moet er door beleidsmakers verder nagedacht worden over aantrekkelijke (gebouw gebonden) financieringsconstructies en/of fiscale maatregelen.

Op dit terrein is er nu net een overheidscampagne gestart waar we vanuit Bouwend Nederland van harte aan meedoen. Onder het motto ‘Energie besparen doe je nu’ krijgt de burger een goed maatwerkadvies over mogelijke maatregelen, over nieuwe subsidies en over de gunstige financiering daarvan. Samen willen we voor onze klanten en burgers zoveel mogelijk knelpunten wegnemen.

Mega-operatie

We richten ons op voorlichting, bewustwording, financiering en ontzorging. Van A tot Z moet het zo makkelijk mogelijk zijn. De gemeenten informeren hun bewoners via lokale energieloketten, terwijl het Rijk de hele operatie ondersteunt met een Nationaal energiebesparingsfonds, een ‘smart’ meter, verruiming van je hypotheek bij energiebesparende investeringen – en het indicatief energielabel.

Het is een mega-operatie om zeven miljoen woningen en één miljoen andere gebouwen te verduurzamen. Laten we vooral nuchter blijven en stevig samen doorwerken om de eindstreep dichterbij te trekken. Met slimme innovatie kunnen we grote stappen zetten.

De bouw- en infrasector is volop bezig met duurzaamheid en het zal nog een veel, veel groter thema worden als miljoenen huiseigenaren en honderden corporaties serieus meedoen. Laten we samen aan de slag gaan!