“In het verleden is te weinig gebleken welke betekenisvolle rol de bouwsector kan hebben om problemen zoals klimaatverandering en de uitputting van grondstoffen het hoofd te bieden”, vindt Claudia Reiner van UNETO-VNI, de ondernemersorganisatie voor de installatiebranche.

“De bouw heeft een sleutelrol aangezien de gebouwde omgeving niet alleen verantwoordelijk is voor een aanzienlijk deel van de CO2-uitstoot, maar ook in belangrijke mate kan bijdragen aan leefbaarheid, economische groei en sociale cohesie.”

Voor welke opgave staat de Nederlandse bouwsector?

“De sector staat voor een grote vernieuwingsopgave: het realiseren van een miljoen nieuwe woningen tot 2030. Een andere stip aan de horizon is het jaar 2050, waarin de gebouwde omgeving volledig energieneutraal en circulair moet zijn. In nieuwbouw worden al veel maatregelen genomen. Het is de bestaande voorraad waar de uitdaging zit. Zeven miljoen huishoudens moeten van het aardgas af.

Bij deze revolutionaire verduurzaming speelt ook onze energie-infrastructuur een belangrijke rol.
 

Bij deze revolutionaire verduurzaming speelt ook onze energie-infrastructuur een belangrijke rol. Daarom is het belangrijk om op regionaal en lokaal niveau met alle betrokken partijen te zorgen voor een praktische aanpak die kan rekenen op voldoende draagvlak. Een geweldige uitdaging voor onze sector die we graag aangaan.”

Wat houdt de Bouwagenda in?

“De Bouwagenda is een innovatieagenda waarmee de bouwsector, de overheid en de kennisinstellingen de komende jaren aan de slag gaan in de woningbouw, infra en utiliteitsbouw. Er spelen verschillende thema’s zoals aardbevingsbestendige bouw, circulariteit, digitalisering, human capital, ontwerpen vanuit een integrale visie en wet- en regelgeving.

De agenda moet bijdragen aan de oplossing van maatschappelijke uitdagingen. Het nieuwe kabinet ondersteunt de agenda. Het enorme belang van de sector bij het oplossen van maatschappelijke vraagstukken wordt dus ook door de politiek onderkend. ”

Wat zijn roadmaps?

“Ons land kent een ontzettend grote gebouwvoorraad waarin qua verduurzaming een hoop laaghangend fruit te vinden is. Denk aan commercieel vastgoed zoals kantoren, maar ook aan maatschappelijk vastgoed waaronder scholen en zorgvastgoed vallen. De roadmap schetst de weg naar verduurzaming daarvan.

De agenda moet bijdragen aan de oplossing van maatschappelijke uitdagingen

In 2023 is energielabel C verplicht voor de kantorenmarkt en er is verscherpte wet- en regelgeving. Maar er is nog veel winst te behalen door extra aandacht voor beheer en onderhoud van technische installaties en de toepassing van energiemanagementsystemen. En we moeten ervoor zorgen dat gebouwen adaptief zijn. Het gebouw moet eenvoudig aan te passen zijn als de functie ervan verandert. ”

Welke rol kan de Bouwagenda daarin spelen?

“De agenda is een belangrijk instrument om (institutionele) belemmeringen in verduurzaming weg te nemen. Wetten en regels moeten vernieuwing niet blokkeren, maar juist ondersteunen. We willen innoveren, daar heb je ook de ruimte voor nodig.”

Wat moet er gebeuren?

“Om verder te komen in verduurzaming van bestaand vastgoed kunnen andere denkbeelden ons verder brengen. Schaalvergroting bijvoorbeeld. We roepen al jaren dat schoolgebouwen gezonder en kwalitatief hoogwaardiger moeten worden maar de aanpak komt niet van de grond door versnippering. Je kunt de schoolvoorraad beter als één geheel zien en op basis daarvan plannen maken. Met dit uitgangspunt zijn ook nieuwe financieringsconstructies te realiseren.”

Wat is een onmisbare schakel in vastgoedtransformatie?

“Digitalisering. Infra wordt steeds slimmer en daardoor wordt het ook gemakkelijker om duurzaam opgewekte energie te delen via smart grids. Dankzij digitalisering kunnen we ook de ketensamenwerking versterken, de productiviteit verhogen en een optimaal eindproduct realiseren voor onze klanten. Bovendien dragen slimme installaties er natuurlijk aan bij dat gebouwen niet alleen energiezuinig, maar ook gezond en comfortabel worden.”