Herontwikkeling zal een elementair onderdeel vormen van de oplossing voor de komende jaren, aldus Mayra Rijkse, content director van Provada, ’s lands grootste vastgoedbeurs. En de duurzaamheidstrend zet onverminderd door. “Veel uitdagingen waar de vastgoedsector voor staat kunnen gezamenlijk tot een goed einde worden gebracht. Alle betrokkenen hebben elkaar nodig. Samenwerking, of co-creatie, wordt daarom naar mijn idee een van de sleutelwoorden voor vastgoedontwikkeling de komende jaren. Dat zal ingezet worden op een aantal terreinen. Herontwikkeling van bestaande kantoren staat prominent op de agenda. Ook is er hernieuwde aandacht voor logistieke knooppunten, die belangrijk zijn geworden door de toenemende rol van digitaal winkelen.”

Leefbaarheid

“Daarnaast is uiteraard de verduurzaming van de bestaande vastgoedvoorraad van belang.  Duurzaamheid zal voor beleggers een minimale voorwaarde worden voor om in vastgoed te investeren. Veel steden hebben nu al een ‘energieneutrale’ stip op de horizon gezet, maar het wordt nog een uitdaging om dit door middel van concepten op wijkniveau, renovaties en verandering van energievormen te bereiken. Leefbaarheid is echt een thema: hoe kunnen steden economisch vitaal, aantrekkelijk en groen worden gehouden en voorzieningen op niveau blijven? Op de kantorenmarkt komt er bovendien meer aandacht voor de gezondheidsaspecten van gebouwen voor werknemers, om de productiviteit te verhogen en ziekteverzuim tegen te gaan.”