De kennis die we nu hebben moeten we ten uitvoer brengen. We hebben de visie, we hoeven het alleen nog te laten gebeuren.

Herontwikkelen

De maatschappij verandert. Dit heeft mede geleid tot 8 miljoen m2 kantoren beschikbaar voor nieuwe functies. Worden kantoorwijken de nieuwe woonwijken van Nederland of zijn andere functies, zoals hotels, geschikter? Verandering grijpt ook in op onze binnensteden. Corporaties gaan investeren in herstructurering van woonwijken. Gaat internet het winnen van onze winkelcentra? Wat betekent dit voor de steden en kleine kernen. Welke rol kan tijdelijkheid spelen om de moeilijke periodes te overbruggen?

De duurzame stad

Steden worden mondjesmaat duurzamer. Iedere bouwer en ontwikkelaar heeft een duurzame woning in de aanbieding, de vervangingssnelheid van vastgoed is echter maar een paar procent per jaar. Voor commercieel vastgoed zijn allerlei labels beschikbaar zoals BREEAM en LEED. Hoe kunnen we steden leefbaarder en aantrekkelijker maken. Is meer groen en water de oplossing en hoe gaan we wonen en werken op een duurzame wijze? Retail en Leisure dragen ook bij aan een leefbare stad. Hoe kunnen we ook deze functies duurzaam maken?

Co-creatie

Het samen werken aan nieuwe woon of werkgebieden is allang geen hype meer. Maar wat gebeurt er nu werkelijk aan co-creatie in onze leefomgeving. Welke woonwijken zijn hiermee succesvol ontwikkeld, en is co-creatie ook een succes bij complexe binnenstedelijke opgaven? De retail en leisure sector werkt al veel langer klantgericht. De gebruiker centraal! Zijn deze lessen overdraagbaar op andere ontwikkelingen, zoals de ontwikkeling van bedrijvencampussen met onderwijs en commerciële functies die geïntegreerd worden?