Tessa Kuiten

CCO van Certitudo
 

Certitudo bouwt aan de toekomst

Certitudo Capital is een particuliere projectontwikkelaar en vastgoedbelegger gevestigd in ’s-Hertogenbosch. Tessa Kuiten, CCO van Certitudo: “We merken dat we uit de crisis zijn, want er is een behoorlijke druk op de markt: er is een dringende vraag naar woningen. Dat is niet alleen het geval in de woningmarkt, maar ook in de retailmarkt zien we opwaartse bewegingen.”

Bij Certitudo staat duurzaamheid centraal binnen in het ontwerp- en bouwbeleid. Kuiten: “Dat zeggen veel partijen vandaag de dag, maar omdat wij een familiebedrijf zijn kijken wij al vanaf het eerste moment met een lange termijnvisie: future proof ontwikkelen noemen we dat. Daarmee is een continuïteit gewaarborgd, want over dertig of veertig jaar willen we nog steeds bestaan.”

Certitudo heeft zich de afgelopen jaren onder meer bezig gehouden met het transformeren van leegstaande kantoorpanden naar appartementencomplexen. De meeste ontwikkelingen die nu bij Certitudo in de verwachtingslijn liggen zijn echter nieuwbouwprojecten. Kuiten: “Niet elk verouderd gebouw kan namelijk getransformeerd worden naar iets dat weer prettig, leefbaar en bewoonbaar is.

Deze nieuwbouwontwikkelingen maken vaak deel uit van een complete gebiedstransformatie.
 

Het gros van de gebouwen waarbij dat wel mogelijk is, is al getransformeerd. We zien dat veel oude gebouwen plaats gaan maken voor nieuwbouwontwikkelingen.’’ Deze nieuwbouwontwikkelingen maken vaak deel uit van een complete gebiedstransformatie.

Kuiten: “Bij deze gebiedsontwikkelingen staat een kwalitatieve samenwerking met de verschillende partijen centraal. Samen kom je tot iets heel moois. Wij voldoen aan de woningvraag in diverse segmenten, waarbij wij ons vooralsnog toespitsen op huurappartementen in het middensegment.”

Met een landelijke, goed lopende vastgoedportefeuille wil Certitudo zich de komende jaren nog meer focussen op de uitbreiding van haar portefeuille waarvoor zij zelf het asset management doet.

Hieronder worden drie projecten van Certitudo uitgelicht


Project Amstel One in Amsterdam


De verouderde kantorenwijk van Amstel III, gelegen tussen de Amsterdam Arena en het AMC, zal de komende jaren veranderen in een levendige stadswijk met ruimte voor werken, wonen en recreëren en de daarbij passende voorzieningen, zoals een prettige openbare ruimte. Er komen veilige routes voor fietsers en voetgangers, meer groen, bankjes en ruimte voor sport en recreatie.

Verouderde kantoren worden getransformeerd, zo zal er ruimte ontstaan voor nieuwe kantoren. Certitudo heeft in de afgelopen periode diverse eigendommen verworven in Amstel III met circa 30.000m² kaveloppervlak en is hiermee en belangrijke speler binnen dit traject.

Tamara Smit is projectmanager van Amstel III in Amsterdam-Zuidoost en is nauw betrokken bij dit project: We hebben geen strak plan. De gebiedstransformatie wordt nadrukkelijk in samenwerking met de eigenaren en ontwikkelaars, zoals Certitudo, vormgegeven. Door ondernemers, bezoekers en bewoners uit Bullewijk en Holendrecht ook bij dit proces te betrekken ontstaat een gedeeld toekomstbeeld.

Verouderde kantoren worden getransformeerd, zo zal er ruimte ontstaan voor nieuwe kantoren.
 

Dit levert niet alleen bruikbare informatie op over hetgeen dat leeft en speelt in het gebied, maar de partijen voelen zich hierdoor ook nauw betrokken bij het realiseren van een levendige stadswijk. Dat proces verloopt verrassend goed. Iedereen is ervan doordrongen dat samenwerken de enige begaanbare weg is om tot een levendige stadswijk met een eigen couleur locale te komen.”

Certitudo ontwikkelt samen met Rijnboutt architecten op de Hettenheuvelweg 16 een nieuwe woontoren van 60 meter hoog waarin 186 huurappartementen worden gerealiseerd. Richard Koek van Rijnboutt architecten: “Zonder dat we al te ingrijpende aanpassingen doen aan de infrastructuur – het gebied is namelijk al goed bereikbaar met ov en de auto – wordt een bestaand bedrijventerrein getransformeerd naar een woongebied van 15.000 á 20.000 woningen. We geven hiermee plek aan meer dan 30.000 inwoners. Met behoud van de gewenste aanwezige werkgelegenheid in combinatie met het groene gebied, want het ligt naast Amstelscheg, wordt het een bijzondere plek in Amsterdam.’’

De gemeente Amsterdam is blij dat alle partijen goed samenwerken en de gedeelde verantwoordelijkheid voor het slagen van de transformatie ook voelen.  Smit: “Veel partijen hebben ook een besef van maatschappelijke verantwoordelijkheid. Het is fijn dat iedereen inziet dat hun vastgoed beter rendeert als ze verder kijken dan hun kavel en samen met hun buren en de gemeente een goed stuk nieuwe stad creëren.”

 

Project Taurus in Hoofddorp

Certitudo realiseert in Hoofddorp een nieuwbouwontwikkeling met 273 huurappartementen genaamd Taurus en is als eigenaar en projectontwikkelaar betrokken bij het project ‘Hoofddorp-Centraal’ van de gemeente Haarlemmermeer. Adam Elzakalai, projectwethouder: “Hoofddorp-Centraal is een gebiedsontwikkeling dat samen met diverse betrokken partijen tot stand komt.

We zijn heel blij met de woningbouwontwikkelingen op Beukenhorst-West, waar Taurus een onderdeel van is. Het gebied krijgt zo weer een functie en wordt daardoor aantrekkelijk en levendig. Daarnaast realiseren we ook een logische route van het centrum naar het NS-station. Dat hopelijk snel een intercitystation kan worden, want dit is bijna noodzaak met de immense ontwikkeling van ruim 3500 woningen.”  

Marjolein Steffens, eveneens projectwethouder, vult aan: “Voor een goede verbinding van station naar het centrum willen we een mooie en logische wandel- en fietsroute creëren. Met een openbaar park, zodat het ook een groene buurt wordt. Ook willen we levendigheid creëren op de route.

Het moet veilig genoeg zijn om er ’s avonds in je eentje doorheen te lopen. Daarbij moet het een plek worden waar ook kleine ondernemers zoals een bakker of schoenmaker zich graag willen gaan vestigen. En er mag ruimte komen voor creatieve ondernemers. Diversiteit staat centraal binnen de transformatieopgave.

Ook willen we levendigheid creëren op de route.
 

We zijn blij dat hier invulling aan wordt gegeven met de verschillende woonmilieus, zoals appartementen voor verhuur of verkoop en sociale huurwoningen. Het wordt een plek voor startende jonge mensen, maar ook voor senioren die een comfortabel appartement willen met een mooi terras”

Het is een leuke maar ook een behoorlijke uitdaging, omdat er veel verschillende partijen bij betrokken zijn. Steffens: “We moeten voorkomen dat er verschillende ontwikkelingen ontstaan die niet op elkaar aansluiten. Daarom is het goed om te zien dat Certitudo samenwerkt met de andere ontwikkelaars, zo wordt het één geheel.”

Elzakalai: “Voor een gemeente kan het soms lastig zijn om een ontwikkelaar te vinden die zich wil toeleggen op sociale huurwoningen. We zijn blij dat Certitudo met haar project Taurus hierin wil meedenken. We hopen over een paar jaar een prachtig en aantrekkelijk woon- en werkgebied te realiseren, waar vele mensen een fijne toekomst kunnen opbouwen.”

Project The Leo in Delft


Station Delft Zuid krijgt een make-over: het wordt uitgebreid van twee naar vier sporen zodat het treinverkeer tussen Den Haag en Rotterdam kan worden geïntensiveerd. De omgeving rondom het spoor zal transformeren naar een woonomgeving. Dit nieuwe stationsgebied en de daar te realiseren woningen zullen vooral interessant zijn voor jonge starters die in de randstad werken.

Certitudo werkt samen met MVSA-architecten aan een project dat behoort tot het project ‘stations ontwikkeling Delft Zuid’. Wouter Thijssen, architect-directeur van MVSA-architecten: “Het gebied waarvan ons gebouw ‘The Leo’ onderdeel is bestaat grotendeels uit leegstaande jaren 80 gebouwen.

Juist omdat het grenst aan het spoor en het gelegen is in een groen gebied, kan dit een zeer aantrekkelijk woongebied worden voor die groep starters die in de randstad werkt. Wij verwachten dan ook dat het stationsgebied een grote aantrekkingskracht zal hebben.” Certitudo zal een oud leegstaand kantoorgebouw van circa 3.500m2 vervangen voor een woontoren met luxe afgewerkte huurappartementen.

Wij verwachten dan ook dat het stationsgebied een grote aantrekkingskracht zal hebben.
 

In de randstad is de woningnood hoog. Thijssen: “Het gevolg is dat veel jonge starters net tussen wal en schip vallen bij het vinden van een woning. Deze groep kiest er steeds vaker voor om niet in de randstad te wonen, maar ergens daarbuiten. Voor die groep is bereikbaarheid heel belangrijk.” Ook speelt duurzaamheid een uitermate cruciale rol.

Thijssen: “Bij ons bureau staat duurzaamheid hoog in het vaandel. Wij waren hier al mee bezig voordat de term populair werd. Wij zien duurzaamheid dan ook niet als iets nieuws, maar als een vast onderdeel van onze gehele architectuur.” Naast duurzaamheid speelt ook de gezondheid van een woonomgeving een belangrijke rol bij het ontwerpen. Thijssen: “We nemen in het ontwerp altijd faciliteiten op die het woongenot vergroten.

Je kan wel iets ontwerpen en realiseren, maar uiteindelijk kan je mensen niet dwingen om er te wonen. Dat moeten ze zelf willen. Daarom denken we goed na over de gezondheid en aantrekkelijkheid van een werk- en woonomgeving.”