Pim van den Berg

Gedeputeerde en portefeuillehouder Binnenstedelijke Ontwikkeling Provincie Utrecht

Er is sprake van een paradox op de vastgoedmarkt. Enerzijds is de vraag naar woningen fors, anderzijds staat er veel vastgoed leeg. Pim van den Berg, gedeputeerde en portefeuillehouder Binnenstedelijke Ontwikkeling in de provincie Utrecht: “In deze provincie staat vier miljoen vierkante meter aan vastgoed leeg.

Recent woningmarktonderzoek heeft uitgewezen dat door transformatie wel 12 tot 17 duizend woningen gerealiseerd kunnen worden. Dat is een behoorlijk potentieel!” De uitdaging zit volgens hem niet alleen in het transformeren van de bestaande panden, maar in de integrale gebiedsontwikkeling; een integrale aanpak van wonen, energietransitie, klimaatadaptatie en mobiliteit. “We zien dat transformatie ‘in de lift’ zit ten opzichte van nieuwbouw. Bestaande gebouwen krijgen een tweede leven en bieden ruimte voor verrassende huisvesting.”

Transformatieplannen provincie

Tot 2030 zullen er in de provincie Utrecht zo’n 50.000 a 60.000 woningen bij moeten om te kunnen voldoen aan de vraag. Voor de relatief kleine provincie speelt het bereikbaarheidsvraagstuk  en slim gebruik van ruimte hierbij een cruciale rol. Van den Berg: “We hebben veel natuur en landschap en dat willen we graag behouden.

Wat binnenstedelijk kan worden opgelost gaat niet ten koste van het groen (buiten de stad).  Door slim gebruik te maken van al bestaande infrastructuur als wegen en andere voorzieningen zijn er veel kansen in de provincie om te transformeren en tegelijkertijd aantrekkelijke woongebieden te realiseren.

Samenwerken

Maar dat kan en wil de provincie niet alleen doen. Corporaties, gemeenten en marktpartijen hebben allemaal een rol in het transformatieproces en worden op verschillende manieren door de provincie ondersteund. Van den Berg: “Als er enthousiasme en energie is bij initiatiefnemers en marktpartijen om een transformatieklus aan te gaan, dan bieden wij graag de helpende hand.”

Dit doet de provincie bijvoorbeeld door het inzetten van hun brede netwerk aan experts en procesondersteuners. Zo kan de expertise van Ontwikkelings Maatschappij Utrecht (OMU) worden aangeboden. OMU kan bijvoorbeeld garantstellingen realiseren bij banken. Zo krijgen betrokkenen bij herstructurerings- en transformatieprojecten van leegstaande bedrijfsobjecten of kantoorgebouwen net dat laatste zetje, doordat door de garantstelling een grotere lening bij de bank mogelijk is en het project van start kan gaan.

Dit doet de provincie bijvoorbeeld door het inzetten van hun brede netwerk aan experts en procesondersteuners.
 

Het doel van deze financiering is om leegstand tegen te gaan en daarmee de kwaliteit van het vestigingsklimaat te verbeteren, daar waar de markt het zelf nog niet oppakt.

Maar, zoals gezegd, ook bij de provincie staan ze in de startblokken om te ondersteunen. Denk aan FINC (Financieel Innovatieve Constructies): een expertteam van financiële, juridische en fiscale deskundigen dat initiatiefnemers van kansrijke bouwprojecten helpt hun knelpunten op te lossen.

Of de ‘Wasstraat Duurzaamheid’ die actief wordt ingezet bij gemeenten en woningbouwcorporaties om hen te helpen bij het opstellen van businesscases en het inzichtelijk maken van technische mogelijkheden om te komen tot Nul op de Meter woningen. Want ook het realiseren en versnellen van het bouwen van energie neutrale woningen staat hoog op het verlanglijstje van de provincie.