De vraag naar woningen is enorm, terwijl de ruimte waar mensen graag willen wonen en werken in Nederland beperkt is. Het huidige tekort is versterkt door de crisis, toen de woningbouw vrijwel stillag. “De verhuisbehoefte bleef wel bestaan, maar men stelde de aankoopbeslissing vaak uit,” vertelt Joris van der Meijden van Reasult, een bedrijf dat forecasting software ontwikkelt voor vastgoedpartijen.

”Nu de economie weer draait, durven mensen weer te kopen. De grote vraag is echter niet alleen op te lossen met nieuwbouw buiten de steden. Men wil graag dichtbij de stad wonen. Transformatie van kantoren of oude haven- en industriegebieden tot nieuwe woon- en werkgebieden biedt daarvoor mogelijkheden.”

Haven-Stad Amsterdam

Het meeste recente voorbeeld daarvan is Haven-Stad, wat wel de grootste gebiedsontwikkeling ooit wordt genoemd. Het college van b en w van Amsterdam gaf onlangs groen licht voor dit mega-project. Haven-Stad wordt een nieuwe wijk met 100.000 inwoners in het noordwesten van Amsterdam.

Een ander voorbeeld is het Cruquiusterrein in Amsterdam-Oost. Deze voormalige industriële zone wordt door Amvest getransformeerd tot een nieuw woon- en werkgebied. Ook buiten Nederland worden dit soort projecten gerealiseerd. Zo heeft Van Roey Vastgoed de Lt. Coppenskazerne in België omgebouwd tot een bedrijvencampus.

Dit zijn zeer complexe projecten, meent Van der Meijden. “Door de eigendomsstructuur, mogelijke grondsanering en het krachtenveld van vele betrokken partijen. Transformatieprojecten zijn mede daarom risicovoller.”

Transformatieprojecten zijn mede daarom risicovoller.

Rekenen aan projecten

Om de risico’s te beheersen moeten dit soort mega-projecten goed worden gemanaged. Volgens Van der Meijden doen veel bedrijven dat vaak nog met Excelsheets vol data. “En dat kan ook wel, maar als je als bedrijf twintig projecten tegelijk hebt lopen, wordt het onoverzichtelijk. Je krijgt dan een wildgroei aan modellen en het overzicht verdwijnt.

Partijen als Amvest en Van Roey Vastgoed berekenen met speciale software de haalbaarheid van dit soort projecten. Kosten en opbrengsten zijn veel beter in te schatten. De applicatie ondersteunt tevens de projectbewaking en je krijgt grip op waarde, rendement en cashflow. De kern is dat je een bedrijfseigen standaard hanteert en dat iedereen in het bedrijf zich daaraan conformeert.

Je hebt vervolgens altijd inzicht in de voortgang van alle projecten, inclusief de besluitvormingsprocessen, waarbij je niet alleen vooruit, maar ook terug kunt kijken: wat hebben we wanneer besloten, waarom en in welke mate is de prognose nu veranderd?”