“Geld hoort altijd een concrete verbinding tot stand te brengen en waar zie je dat beter dan wanneer je investeert in duurzame gebouwen? Vastgoed is en blijft belangrijk voor een goed leefklimaat. We wonen in huizen, werken in kantoren, bezoeken bibliotheken en ziekenhuizen. Duurzame gebouwen verhogen de kwaliteit van leven door een lagere milieubelasting, door een beter binnenklimaat en een lagere energierekening.”

“Leegstaande gebouwen kunnen opgewaardeerd worden naar een duurzame versie waar het voor huurders én gebruikers prettig toeven is. Ik ben er dan ook van overtuigd dat het vastgoed- en energiedossier met elkaar verbonden moeten worden. Reduceer de energiekosten en investeer de ‘winst’ daarvan opnieuw in het gebouw. Dat kan simpelweg door de huurprijs inclusief energie te rekenen. De kracht hiervan zit in de eenvoud: het is daarmee de sleutel tot verdere verduurzaming. Zo levert een ander denkperspectief een groots effect op.”

Kloppend op alle fronten

Triodos is de enige die duurzaamheid meet volgens ‘people, planet, profit én project’. “Je kunt het ene niet los van het andere zien. Er is al bewezen dat een duurzaam gebouw winstgevend is. We begrijpen de terughoudendheid van anderen om daarin te investeren dan ook niet. Duurzaamheid vertegenwoordigt een financiële waarde. Een gebouw dat op alle fronten ‘klopt’, is voor steeds meer ondernemers belangrijk omdat ze zelf al zo denken en doen.” Berkhout hoort vaak van andere banken dat zij achter in de beslissingsketen zouden zitten. “Maar dat is natuurlijk een drogreden, bankiers en andere financiers zitten juist vóóraan. Zij kunnen met hun investeringsbesluiten van vandaag verschil maken en met geld de verbinding tussen duurzaamheid en winst teweeg brengen.”