Ton van der Horst

Ton van der Horst
Manager Bouw en Beheer Zonnehuisgroep

Zonnehuisgroep Amstelland biedt alle vormen van ouderenzorg. Naast een deel van het vastgoed in eigendom, wordt een beleggingsinstelling eigenaar van een ander deel van het nieuw te ontwikkelen vastgoed en zorgt voor het beheer ervan. 

Ton van der Horst is Manager Bouw en Beheer van de Zonnehuisgroep. “Vanaf 2001 ontstond steeds meer behoefte aan vernieuwende nieuwbouw, vooral omdat veel van ons vastgoed functioneel verouderd was.

De normen voor het verblijf in verzorgingshuizen veranderden en, nog belangrijker, we moesten en moeten inspelen op ouderen die zwaarder en langer ziek zijn dan in het verleden. Een deel van dat vastgoed hebben we in eigen beheer vernieuwd, we zijn daar vooralsnog eigenaar van.”

Richten op kerntaak

Enige tijd geleden besloot de Zonnehuisgroep om een ander deel van de stenen af te stoten. Ton van der Horst: “In vastgoed gaat veel geld om. Financiering ervan is een stuk lastiger sinds de overheid de verantwoordelijkheid ervoor bij de organisaties heeft neergelegd, en goed beheer kost tijd en geld. We kunnen het ons vervolgens veroorloven om minder geëquipeerd te zijn als het gaat om het beheer. De door ons ontwikkelde nieuwbouwplannen hebben we verkocht aan een institutionele beleggingsinstelling. De panden worden door deze partij beheerd en wij huren ze langjarig terug. Wij kunnen ons nu helemaal op de zorg richten.”

De belegger houdt rekening met een aantal aspecten. Ton van der Horst: “Het pand moet duurzaam zijn, ook als het gaat om het gebruik op langere termijn. De verhuurder neemt ook in ogenschouw dat wij er wellicht ooit uitgaan en het pand opnieuw moet worden verhuurd. Dat leidt tot een meer generieke bouw, gericht op vooral wonen. Op zich is dat in het voordeel van onze cliënt. Een voorbeeld: De verhuurder kiest in plaats van gedeeld voor persoonsgebonden sanitair; ook prettig voor onze cliënten.”

Kennis en kunde

“Eigenaar zijn van vastgoed brengt financiële risico’s met zich mee”, volgens Ton van der Horst. “Die risico’s kunnen wij niet dragen, beleggers wel en daarmee tonen ze ook hun maatschappelijke verantwoordelijkheid. Ze moeten wel voldoende kennis en kunde van de zorg opbouwen; een mooie basis voor een gezonde investering en het weghalen van de risico’s bij de zorg. Tegenover wellicht een iets lager rendement, staat een betrouwbare huurder, die ook zelf goed voor zijn gebouwen zorgt. En als ik nog een wens mag uitspreken: de huurcontracten mogen wat mij betreft een stuk korter.”