Rene Bleeker

Rene Bleeker
Directeur Projectbureau Bouwzaken Radboudumc

Ontwikkelingen binnen de zorg en techniek gaan snel. Steeds meer mensen krijgen thuis hun zorg. Dat heeft samen met andere ontwikkelingen gevolgen voor bouwplannen van ziekenhuizen. Het Radboud Universitair Medisch Centrum  (Radboudumc) in Nijmegen is bezig met het realiseren van toekomstbestendige huisvesting voor zorg, onderwijs en onderzoek. Daar ging een uitgebreid onderzoek aan vooraf. René Bleeker is directeur Projectbureau Bouwzaken.

“Toen we in 2013 de eerste plannen voor nieuwbouw maakten, gingen we nog uit van een uitbreiding van onze capaciteit; onlangs besloten we tot een stevige reductie: we gaan van 480.000 m2 naar 380.000 m2. Een beslissing die we hebben genomen op basis van een aantal onomkeerbare ontwikkelingen.”
 
“Door zowel maatschappelijke als technologische ontwikkelingen in de zorg verwachten we in toenemende mate een verschuiving van waar de zorg plaatsvindt. Zo maken we tegenwoordig voor diverse consulten gebruik van FaceTalk (een videobeeldconsult), waardoor het aantal fysieke ontmoetingen tussen patiënt en arts vermindert. In je bouwplannen moet je daar rekening mee houden. Zorgvastgoed wordt gemiddeld in veertig jaar afgeschreven. Je moet dus goed nadenken over hoe je het gebouw zo kunt ontwerpen en inrichten zodat het wel al die tijd inzetbaar blijft.”

Veertig jaar is lang, hoe maakten jullie deze inschatting?

“Allereerst moet het te bouwen vastgoed duurzaam zijn. Natuurlijk als het gaat om bijvoorbeeld energieverbruik, maar het moet vooral de tijd aankunnen. Daarom bouwen we generiek, zodat je eenvoudig op een andere vraag kunt inspelen. In de tweede plaats moet je de capaciteit zo goed mogelijk benutten. Door patiënten bijvoorbeeld ook buiten de reguliere tijden een spreekuur aan te bieden, kun je met minder vierkante meters de ruimtes efficiënter benutten. In de derde plaats werken we steeds meer in netwerken, waardoor bepaalde zorg of specialismen plaatsvinden in een van de ziekenhuizen waar samenwerkingen mee zijn. Ook die ontwikkeling is van invloed op de bouwplannen.”

“Daarbij betrekken we steeds de zorgprofessionals, zij hebben de kennis en visie op hoe de zorg er in de toekomst uit gaat zien. Dat hebben we samengebracht in een businesscase, inclusief de financiële paragraaf, wat resulteerde in het plan “less bricks, more bytes, different behaviour”. Een plan met als resultaat een duurzaam gebouw, waarbij optimaal aandacht is voor de patiënten die ons ziekenhuis bezoeken, er verblijven én voor onze mensen die er werken.”