Opgericht in 1983, is Cofinimmo het grootste beursgenoteerde vastgoedfonds van België. In Nederland is het bedrijf sinds 2012 actief. ‘Nederland is voor ons door alle veranderingen in het zorgstelsel een interessante markt geworden. We zien daar door de scheiding van wonen en zorg in de verpleeg- en verzorgingstehuizen volop mogelijkheden’, spreekt CEO Jean-Edouard Carbonnelle. Minstens een verdubbeling van de huidige Nederlandse zorgvastgoedportefeuille ter waarde van honderd miljoen euro acht de topman de komende jaren ‘zeer wel’ mogelijk. Carbonnelle: ‘Onder leiding van hoofd Zorgvastgoed Sébastien Berden beschikt ons zorgteam over een voor Europa unieke kennisbundeling’.

Inhaalslag

Hoewel er talloze verschillen bestaan in de Europese zorgstelsels is één trend volgens Carbonnelle en Berden overal gelijk: voortschrijdende privatisering en burgers die meer uit eigen zak moeten bijdragen. In tegenstelling tot wat menigeen denkt, loopt Nederland in het segment van de ouderenzorg niet voorop in deze ontwikkeling, maar juist achter vergeleken met landen als België en Frankrijk. ‘Al wordt er thans wel een flinke inhaalslag gemaakt met de scheiding van wonen en zorg in de Nederlandse verpleeg- en verzorgingstehuizen’, stelt Berden. Volgens hem liggen de kosten per bewoner van een Nederlands verzorgingstehuis doorgaans substantieel hoger dan in een Belgische instelling. Het sterk versnipperde Nederlandse zorglandschap en inefficiënt vastgoed zouden daar vaak mede debet aan zijn, stelt hij. De consolidatie die in België de afgelopen jaren heeft plaatsgevonden, moet in Nederland eigenlijk pas beginnen.

Sale-and-leaseback

Na een paar kleine acquisities in 2012 deed Cofinimmo eind 2014 in de Nederlandse zorgvastgoedmarkt van zich spreken met de overname van een portefeuille van dertien objecten. De aankoop betrof acht operationele centra en vijf ontwikkelingsprojecten. De gebouwen zijn voor gemiddeld vijftien jaar verhuurd aan elf verschillende private en non-profit zorginstellingen. Cofinimmo kijkt naar projecten zowel in het ‘care’ (lange termijn zorg voor bijvoorbeeld bejaarden) als ‘cure’-segment (acute zorg, diagnostiek geleverd door ziekenhuizen, klinieken of eerste lijnorganisaties). Dat zal vooral gebeuren via zogenoemde ‘sale-and-leaseback’-constructies in combinatie met langjarige huurcontracten.

Levendige omgeving

Het vastgoedfonds wil zich richten op de Randstad en enkele andere regio’s met interessante demografie zoals Zuid-Nederland. Berden: ‘We zitten liever niet in landelijke
gebieden. We prefereren een binnenstedelijke omgeving. Vanuit zorgperspectief is het voor senioren ook het beste als hun verzorgingstehuis integraal onderdeel uitmaakt van een levendige omgeving.’ Bovendien is de waardeontwikkeling van stedelijk vastgoed ook beduidend gunstiger. ‘Stel dat het gebouw een andere bestemming moet krijgen omdat bijvoorbeeld de betreffende zorgclub omvalt, dan is het veel gemakkelijker een andere huurder of koper te vinden in Amsterdam dan ergens op de Veluwe.’