Toen Jan Slagter begin 2014 naar een aflevering van de talkshow Pauw keek, was het idee snel geboren. “In deze uitzending zat Ben Oude Nijhuis aan tafel. Hij vertelde over de omstandigheden waaronder zijn vrouw in een verzorgingshuis verbleef. Aan tafel zat ook staatssecretaris Van Rijn van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Het beeld dat Oudenijhuis schilderde, was ten hemel schreiend. Hij vertelde over de erbarmelijke omstandigheden in het verzorgingshuis. Extra pijnlijk was het dat de moeder van de staatssecretaris in hetzelfde huis verbleef en met dezelfde slechte kwaliteit van zorg te maken had.”

Hoe is het mogelijk dat instellingen met het budget dat ze krijgen, geen goede zorg kunnen leveren?

“Ben Oude Nijhuis zette mij aan het denken”, vertelt Jan Slagter, in het dagelijks leven onder meer voorzitter van omroep MAX. “Ik vond hem inspirerend, hij kwam op voor alle ouderen. Ik ben er in gedoken. Hoe is het mogelijk dat instellingen met het budget dat ze van de overheid krijgen, geen goede zorg kunnen leveren? Bij veel huizen blijkt dat het gouden straatje veel geld opslokt.

Daar zitten de dure managers en zijn de overbodige afdelingen gehuisvest. Als je die overhead weghaalt en kiest voor woonvormen met een menselijke maat, moet je in staat zijn om het geld dat voor de zorg beschikbaar is, ook één op één daarvoor te gebruiken.”

Maatschappelijke verantwoordelijkheid

Jan Slagter begon zijn idee met het aanschrijven van zestig wooncorporaties. “Partijen zonder winstoogmerk, met ideale panden in beheer; prima voor ouderen met de allerlaagste inkomens. Nul op het rekest was het resultaat, zeer teleurstellend. Dat vond “Den Haag” ook, maar de regering gaf vervolgens aan daar weinig aan te kunnen doen. Een brief aan de gemeente Rotterdam met het verzoek om wooncorporaties te dwingen tot samenwerking, leverde ook niets op. Dit betekent dat we ons bijzondere initiatief inmiddels met commerciële partijen realiseren. Een woonvorm als het Ben Oude Nijhuis blijkt alleen mogelijk als je als nieuwe zorgorganisatie bereid bent zelf een hypotheek af te sluiten. Je moet dan wel 30 procent van de hypotheek klaar hebben liggen.”

Iedere beschikbare euro voor zorg, gaat daar ook echt naartoe.

“We zijn in gesprek met financiële instellingen die zich bewust zijn van hun maatschappelijke verantwoordelijkheid”, vertelt Jan Slagter. “Binnenkort sluiten we bij één van deze partijen een hypotheek voor de aankoop van een prachtig oud klooster in Rotterdam. Eén vleugel biedt plaats aan 28 ouderen met dementie. Overdag zijn er straks gemiddeld drie verzorgenden voor negen ouderen.”

Met woord en daad ondersteunen

In de andere vleugel komen seniorenappartementen, bedoeld voor ouderen die zelfstandig kunnen wonen, maar wel een lichte zorgvraag hebben. Daar komen ook gezamenlijke ruimtes, zoals een woonkamer en een keuken. Jan Slagter: “Op de bovenverdieping realiseren we vier appartementen voor studenten. Zij verrichten straks vrijwilligerswerk in het huis en huren daardoor tegen een schappelijke prijs een appartement. Bovendien staat het huis in een woonwijk. Omwonenden komen al met initiatieven om te helpen. Het is ook fijn dat we ruimte hebben om de dementerende samen te kunnen laten leven met zijn of haar partner. Dat vind ik een belangrijke meerwaarde.”

Jan Slagter verwacht dat het Ben Oude Nijhuis in het najaar van 2017 opengaat. “In het huidige politieke klimaat is dat een bijzondere prestatie. “De overheid juicht kleinschalige woonvormen voor ouderen toe, maar laat dit wel over aan de markt. Ook als het woonvormen betreft voor ouderen met de laagste inkomens. En daarom komt er vervolgens ook nauwelijks een sociaal initiatief zoals het onze, van de grond.”