Penny Senior

Adviseur Aedes-ActiZ Kenniscentrum Wonen - Zorg

Oudere mensen gaan tegenwoordig niet meer vanzelfsprekend naar een verzorgingshuis, maar worden geacht langer zelfstandig thuis te wonen. Dat is van invloed op het zorgvastgoed, vertelt Penny Senior, adviseur bij het Aedes-ActiZ Kenniscentrum Wonen-Zorg, hét informatiepunt voor professionals op het gebied van wonen, welzijn en zorg.

“Zorgorganisaties werden vroeger gefinancierd om hun locaties draaiende te houden, maar nu zijn zij zelf verantwoordelijk voor de vastgoedexploitatie en kwaliteit. Dat vraagt eigen portefeuillemanagement en strategisch vastgoedbeheer.”

Spannend

Veel vroegere verzorgingscentra worden nu anders gebruikt, bijvoorbeeld voor nieuwe woonzorgconcepten. “De financiering daarvan is wel spannend voor zorgorganisaties”, weet Senior. “Wat bied je aan? Hoe krijg je dat rond? Hoe speel je in op de wensen van ouderen? Dat zijn vragen die spelen.”

Er zijn al verschillende nieuwe woonconcepten ontwikkeld. Bijvoorbeeld de mantelzorgwoning waarbij een zorgvrager en diens mantelzorger naast elkaar wonen. Of meergeneratiewoningen waar jongere en oudere mensen in een wooncomplex bij elkaar wonen. Dat laatste gebeurt sinds kort bijvoorbeeld in zorgcomplex ‘Ons Koningsoord’ in een voormalig klooster in Berkel-Enschot.

Veel vroegere verzorgingscentra worden nu anders gebruikt, bijvoorbeeld voor nieuwe woonzorgconcepten.

Bestaande verzorgingshuizen worden afgestoten, gesloopt, of getransformeerd naar nieuwe woonvormen. Het is goed als organisaties alert blijven op het vastgoed, benadrukt Senior. “Dat vraagt bewuste keuzes. Bijvoorbeeld om een locatie te verkopen aan een investeerder en weer terug te huren. Daar zijn kennis en kunde voor nodig maar het biedt ook weer nieuwe kansen.

Maar vanwege de veranderde financiering moeten organisaties huur gaan vragen aan bewoners. Het is voor organisaties best nog een puzzel om een aantrekkelijk en betaalbaar aanbod te creëren en voorzieningen in stand te houden.”

Wensen

Om aan te sluiten bij de wensen van ouderen, is het uiteraard nodig om die wensen te kennen. Daar wordt wel onderzoek naar gedaan, maar het is lastig om te voorspellen wat men precies wil. “Veel ouderen willen inderdaad zelfstandig blijven wonen, maar uiteindelijk heeft een deel toch veel zorg nodig”, verklaart Senior.

“Er is een grens aan het zelfstandig wonen. Waar die ligt, is voor iedereen anders. Het is goed om je daarop voor te bereiden. Veel mensen doen dat niet, of te laat.”

Corporaties en gemeenten willen ouderen daarom bewustmaken van hun keuzes en hen begeleiden in het traject.

Dat leidt ertoe dat de doorstroom op de huizenmarkt stokt. Veel mensen blijven immers wonen waar zij wonen. Corporaties en gemeenten willen ouderen daarom bewustmaken van hun keuzes en hen begeleiden in het traject.

“Veel ouderen zien er tegenop om iets te gaan regelen. Vaak weten zij ook niet welke opties er zijn”, weet Senior. “Daarom worden zij tegenwoordig begeleid door coaches vanuit gemeenten of corporaties. Omdat iedereen eigen wensen heeft, is het belangrijk om een gevarieerd woonaanbod te ontwikkelen. Als een passende nieuwe woonvorm wordt gevonden, zien we dat veel ouderen achteraf tevreden zijn dat zij toch de stap hebben gezet.”