Liesbeth Groeneveld

Liesbeth Groeneveld
Manager Bedrijfshuisvesting en Zorgvastgoed Vestia

Er is sprake van een vreemd contrast; hoewel er enerzijds vergrijzing optreedt, is er potentiële leegstand door een verandering in de vraag. “Zorgpartijen oriënteren zich opnieuw op hun vastgoed nu zorg en wonen worden gescheiden als gevolg van de wet langdurige zorg.

Ze krijgen het woongedeelte niet altijd meer vergoed en trekken dan weg uit verzorgingshuizen. Daarnaast blijven mensen langer zelfstandig wonen”, zegt Liesbeth Groeneveld, manager bedrijfshuisvesting en zorgvastgoed bij Vestia.

Risico’s

Corporaties zien de leegstand in het zorgvastgoed toenemen doordat het snel functioneel veroudert. Vestia bracht de risico’s en kansen van de eigen portefeuille in kaart. Op basis daarvan herijkte de corporatie de strategie voor de zorgvastgoed-portefeuille. Zo kan zij actief sturen en investeren om leegstand te voorkomen.

Transformatie

Vastgoed renoveren of verkopen is een optie. Maar een andere bestemming toekennen aan zorgvastgoed en het transformeren ten behoeve van nieuwe bewonersdoelgroepen gebeurt ook. “Een praktijkvoorbeeld van zo’n transformatie is de African Inn in Rotterdam-Zuid. Dit voormalige bejaardentehuis uit 1975 werd al eerder getransformeerd naar een complex van studentenwoningen. In het afgelopen jaar heeft Vestia het gebouw weer getransformeerd tot vrije sector- en sociale huurwoningen.”

Uitdagingen

Vestia staat bij de transformatie ook voor uitdagingen. “In het proces van onzelfstandige woonruimten naar zelfstandige lopen we soms tegen bouwkundige problemen aan of zijn er lagere huuropbrengsten. Het is een afweging, transformatie kan zeker de oplossing zijn voor een andere invulling van zorgvastgoed. Te denken valt ook aan huisvesting van statushouders (asielzoekers met een verblijfsvergunning, red.), eventueel in combinatie met studenten.”

Ook in de toekomst blijft het noodzakelijk om bovenop de risico’s te zitten en demografische en politieke ontwikkelingen te volgen.