Pierre van der Gijp

Pierre van der Gijp
Marketing en Communicatiemanager Nationaal Restauratiefonds

“Monumentale panden staan vaak op bijzondere plekken en kunnen, na restauratie, veelal goed dienen als zorglocatie. Denk aan kerken, boerderijen en kloosters waarin bijvoorbeeld woonzorgappartementen een plek kunnen krijgen.

Vaak bieden deze monumenten meerwaarde in hun nieuwe functie, zoals de zorgboerderij waar ook dieren rondlopen of monumentale zorglocaties middenin dorpen en steden. Veel zorgbehoevende ouderen bijvoorbeeld hebben hun leven lang in een dorps- of stadscentrum gewoond en willen graag middenin de maatschappij blijven leven en daar het nodige van meekrijgen.”

Herbestemmen

Aan het woord is Pierre van der Gijp, marketing en communicatiemanager van het Nationaal Restauratiefonds. Behoud van monumentale panden is volgens hem belangrijk omdat ze vaak uniek zijn en het gezicht van een buurt, dorp of stad bepalen. Daarnaast doen plaatsen met monumentaal (zorg)vastgoed, en oude gebouwen an sich, het volgens hem economisch beter. Een reden waarom herbestemmen soms de voorkeur verdient.

Eisen

Particulieren en ook ondernemingen moeten vaak wel extra moeite doen wanneer ze hun monumentale boerderij of fabriek willen herbestemmen. Vakwerk en oude bouwtechniek zorgen vaak voor hogere kosten en instanties, zoals Monumentenzorg, kijken over de schouder mee. “Het is noodzakelijk om de vergunningen rond te krijgen en om eventueel de bestemming die op een pand rust te wijzigen. Een monumentale boerderij is van zichzelf meestal niet geschikt voor de realisatie van zorgappartementen. Omdat het om bijzondere panden gaat, gelden er vaak extra eisen en kunnen de kosten voor monumentenrestauratie aanzienlijk zijn.”

Financieringsoplossingen

De overheid biedt een aantal faciliteiten voor die (meer)kosten. Zo verstrekt zij onder bepaalde condities leningen tegen een relatief lage rente voor wie een restauratie op een monument uitvoert. Maar ook voor de planfase, die eveneens kostbaar kan zijn, bestaan subsidies. Sommige particulieren en ondernemers die willen herbestemmen slaan de handen ineen met een zorginstelling.

“Voor de groep die verder kijkt zijn mooie resultaten haalbaar. Zo wordt energiezuinigheid ook in monumentaal vastgoed een steeds belangrijker thema en zien we diverse inspanningen om panden te verduurzamen. Uiteindelijk kan daarmee het hoogst haalbare ontstaan; het behouden van een monumentaal pand dat toekomstbestendig is en zorgbehoevende mensen faciliteert.”