Het is dan ook om die reden dat zij eerder dit jaar het initiatief hebben genomen voor de oprichting van Stichting Zorgvastgoed.nl. Hiermee slaan zij een brug tussen zorg en vastgoed en vraag en aanbod. “Een interactief platform waarop we informatie, kennis en ervaringen delen maar vooral de transparantie in de markt bevorderen.”

Ruim een halfjaar geleden is het platform Zorgvastgoed.nl online gegaan en het tweetal is verheugd over de belangstelling voor hun initiatief. Inmiddels presenteren ruim zeventig professionals en zeven bedrijven zich op de website. Op Zorgvastgoed.nl worden er enkele tientallen locaties aangeboden voor verkoop, belegging of verhuur. “We zien dat er door de professionals veel informatie wordt uitgewisseld. En dat is precies wat wij met dit platform voor ogen hebben. Namelijk zowel een verbindende factor als een informatie- en inspiratiebron voor professionals in de zorgvastgoedsector zijn. Dat slaat duidelijk aan”, aldus Thaens.

Visie

De populariteit van Zorgvastgoed.nl onderschrijft de visie van het tweetal, dat er behoefte is aan een “marktplaats” waar aanbieders en vragers, zorg- en vastgoedpartijen elkaar spreken, ontmoeten en vinden. “We zien die wereld in rap tempo veranderen. Mede onder invloed van globalisering en technologie. Private investeerders en zorgondernemers springen in het ‘gat’ dat de overheid achter laat. Ook het aantal burgerinitiatieven groeit. Dit vraagt om anders denken, anders werken en leven, niet meer vanuit de bestaande kaders en structuren”, zegt Thaens. “De 'oude' markt”, vult Kees Trimp hem aan, “werd door overheid, koepels en instituten gedomineerd. Deze maakt nu plaats voor een 'nieuwe' markt waar nieuwe ideeën en toetreders een plek krijgen. Optimale marktwerking is daarbij een voorwaarde. Zorgvastgoed.nl draagt bij aan het professioneel worden van deze markt. We slaan een brug tussen zorg en vastgoed en tussen vraag en aanbod.. We willen inspirerend en faciliterend bezig zijn en steeds verbinding leggen tussen zacht-hard, zorg-vastgoed, inhoud-vormgeving, concept-ruimtelijke vertaling.”

Volgens het tweetal is er veel behoefte aan kennis en kunde over zorgvastgoed. Thaens: “Zeker nu de overheid een stapje terug doet en instituten zoals het college bouw zorginstellingen zijn verdwenen. Beleggers die  graag in zorgvastgoed investeren willen meer weten over hoe of wat. Kortom, de markt is volop in ontwikkeling. De sector wil zich professionaliseren en er is behoefte aan meer transparantie en bijvoorbeeld benchmarks. Het gaat ook  om nieuwe vormen van samenwerken, ondernemen en risico´s verdelen. Het juk van de markt zal zorgen voor meer dynamiek, onzekerheid maar ook voor vernieuwing en verzakelijking. Met Zorgvastgoed.nl bieden wij een platform voor het voeren van dat gesprek, het delen van kennis én het presenteren van aanbod.”

Inhoudelijk thema

Overigens blijft met name het delen van kennis niet slechts tot het digitale platform beperkt. Zorgvastgoed.nl gaat minimaal vier keer per jaar een bijeenkomst met een inhoudelijk thema in de cure en de care organiseren. Doelbewust op een zorglocatie. De eerste nog in 21015 en gaat over de zogenoemde Blue Strategy uit de VS en de vraag of in de Nederlandse situatie Blue Zones kan worden toegepast.  Het stichtingsbestuur waakt onder andere over de kwaliteit en inhoud van dergelijke activiteiten. Behalve Thaens en Trimp vormen Masi Mohammadi, Marc Vieten en Freek Lapré het bestuur. Mohammadi is  lector Architecture in Health bij het Kenniscentrum Technologie en Samenleving van de HAN en verbonden aan de technische universiteit Eindhoven. Vieten is op zijn beurt ondernemer in de hospitality- en zorgsector. Lapré is wetenschapper en strategisch adviseur met specifieke expertise wat betreft klantbeleving in de zorgsector en een breed internationaal netwerk. “Zo hebben we een goede mix van wetenschap, ondernemers en adviseurs in het bestuur”, aldus Trimp.