Voor een herontwikkeling van eigen vastgoed en voor ontwikkeling van nieuwe zorglocaties is Aafje nu op zoek naar partners. “Naar we hopen kan een kwart tot de helft van ons zorgvastgoed een transformatie ondergaan die inspeelt op de vraag vanuit de markt. We willen ouderen bedienen die verpleging nodig hebben maar ook de groep die met minder zorg nog prima in een beschutte omgeving kan wonen. Een groep die een zelfstandige woning wil, maar wel met anderen en zorg dichtbij. Aafje richt zich primair op professionele ouderenzorg en niet op bakstenen.

Voor ontwikkeling en exploitatie daarvan werken we bijvoorbeeld samen met corporaties. De verwachting is echter dat zij, gezien de enorme vraag als gevolg van de vergrijzing en hun financiële draagkracht, het niet alleen redden”, zegt Peter Ploegsma. Hij is bestuurder bij Aafje, de zorginstelling met thuiszorg, huizen en zorghotels in Rotterdam, Dordrecht en omgeving. Een groot deel van het vastgoed moet transformeren in meer gemengde locaties die zich richten op zorg, maar ook op gezelligheid en beschutting. Dat zijn belangrijke waarden voor de doelgroep, vervolgt Ploegsma. Op enkele locaties vindt al herontwikkeling plaats tot gemoderniseerde huisvesting. Daarnaast is de ontwikkeling van ontmoetingspleinen op de zorglocaties een belangrijk onderdeel. Ze vervullen bovendien een wijkfunctie voor de omwonenden.

Maatschappelijk beleggen

Ook Aafje heeft te maken met bezuinigingen vanuit de overheid voor vastgoed en een verscherpte normering. “Het scheiden van wonen en zorg leidt ertoe dat verzorgingshuizen verdwijnen en dat een deel van de ouderen zelf het verblijf in de beschutte woonomgeving moet bekostigen. Aafje wil echter niet optreden als huurbaas en wil de locaties dus samen met anderen herontwikkelen. Commerciële partijen en beleggers richten zich vooral op het hogere segment, dat levert meer rendement op. Toekomstige partners van Aafje moeten daarom voor een deel ook uit ideële motieven willen samenwerken en genoegen nemen met meer maatschappelijke rendementen.”

“Natuurlijk moet de business case wel sluitend zijn. Dat resulteert soms in een nadere blik op het gebruik van het aantal vierkante meters en andere woonzorgconcepten. Wellicht is op sommige locaties een meer creatieve invulling mogelijk. Hierbij denk ik aan de vestiging van een fysiotherapeut of huisartsenpost die ook versterkend kunnen zijn voor de wijkfunctie. De aanwezwigheid van een kinderdagverblijf in combinatie met wonen en zorg is ook aantrekkelijk. Niet alleen is de aanwezigheid van kinderen natuurlijk leuk voor ouderen, ook kan de opvang handig zijn voor ons personeel.”

Strategisch vastgoedplan

“De wijken waarin Aafje is gevestigd en zorg levert vergrijzen sterk. Aafje heeft de locaties, en kennis van ouderenzorg en de lokale markt. Voor de ontwikkeling van ons vastgoed hebben we inmiddels een strategisch vastgoedplan ontwikkeld en toetsen we de financiële haalbaarheid. We bouwen voor de komende twintig tot dertig jaar en moeten daarmee rekening houden in de investeringen. Een uitdaging. Maar wel noodzakelijk, want de doelgroep wordt alleen maar groter en kritischer.”